Medezeggen-

schapsrecht

Advocaat in

Medezeggen-

schapsrecht

Ben je directeur of eigenaar en heeft je bedrijf meer dan 50 werknemers? Dan is het verplicht een ondernemingsraad te hebben.

Hoe werkt dat precies? Hoe richt je een ondernemingsraad (OR) op? Bij welke situaties heeft de OR instemmingsrecht? Wanneer moet je de OR om advies vragen? Deze vragen kan ik voor je beantwoorden. Ook kan ik je helpen bij het oprichten van de ondernemingsraad en kan ik adviesaanvragen en instemmingsverzoeken begeleiden.

Juridisch advies voor ondernemingsraden:

Ben je zelf lid van de ondernemingsraad en wil je met jouw OR graag juridisch advies krijgen? Of willen jullie begeleiding bij een adviesaanvraag of instemmingsverzoek? Ook dan kun je mij inschakelen.

Ondernemingsraden

Er zijn veel verschillende onderwerpen waarbij een ondernemingsraad het recht op medezeggenschap heeft. Je kunt daarbij onder andere denken aan:

 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties
 • Het wijzigen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
 • Het afstoten van bedrijfsonderdelen of sluiten van vestigingen
 • Het aanstellen of ontslaan van een statutair directeur

Directies en eigenaren

 • Hoe richt ik een OR op?
 • Hoe werkt het met verkiezingen?
 • Welke afspraken leggen we vast in reglementen en convenanten?
 • Wanneer dien ik de OR in te schakelen?
 • Welke rechten heeft de OR?

Ondernemingsraden

 • Welke rechten en plichten hebben wij als OR?
 • Wat zou het beste advies zijn wat betreft de aangevraagde reorganisatie / wijzigende arbeidsvoorwaarden / aangekondigde fusie of overname en onder welke voorwaarden?
 • Hoe zorgen we voor een goed sociaal plan?
 • Wat is de beste structuur voor onze medezeggenschap?

Ja, ik wil advies over medezeggenschap

Neem contact op